"GREEK GROUP" є українсько-грецьким освітнім центром, діяльність якого напрвлена на розвиток системи освіти для формування з кожного представника молоді України гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості і створює умови для реалізації права на здобуття вищої освіти громадянами України.

Для забезпечення ринку праці України висококваліфікованими спеціалістами, які мають вищу освіту найвищого європейського рівня, налагоджені міжнародні зв'язки з вищими навчальними закладами, посольствами та консульствами більшій частині країн ЄС, які є нашими надійними партнерами.

Якщо Ви вирішили отримати вищу освіту в Греції, то "GREEK GROUP" допоможе пройти шлях починаючи з моменту реєстрації до студентської лави. Ми будемо тісно спілкуватися і вирішувати всі Ваші питання, пов'язані з надходженням в грецький ВНЗ і які виникають у процесі навчання.