Відбулися загальні збори членів ГС "Київське міське товариство греків імені Костянтина Іпсіланті".

Дякуємо всіх членів Суспільства за активну життєву позицію, за підтримку та увагу до нашої спільної справи.

Прийнято 20 нових членів Суспільства, доповнено склад Правління Товариства - доизбраны Хара В. Р., народний депутат України; Шевченко А. А., народний депутат України, Радник Голови Київської обласної державної адміністрації; Гайна Ю. А., помічник Ректора Таврійського національного університету імені в. І. Вернадського.

Перше найголовніше питання - презентація роману члена Товариства, грецького письменника Івана Юрійовича Аврамова "Помилка Перікла".

Такого єднання, спільної радості за свого колегу, таких позитивних емоцій вже давно не відчував кожен з нас.

Іван Юрійович - природжений оратор з великої літери, людина глибоких знань з історії Греції, патріот грецького руху.

Його виступ, розповідь про історію написання роману, авторське читання окремих розділів роману сприйнята залом на одному диханні.

Виступ членів Суспільства - Ректора Таврійського національного університету імені в. І. Вернадського Казаріна В. П., доктора філологічних наук, професора, знавця Давньої Греції; Хари В. Р., Мазарати С. Н., Орицидиса Стіліана, Чумак Р. В., Чародєєва А. Ст. доповнили загальний позитивний заряд від спілкування з прекрасним людиною і відомим автором.

Члени Товариства довго не розходилися, всі могли отримати видану за підтримки Київського товариства греків книгу В. Ю. Аврамова з авторським підписом і побажаннями персонально кожному члену Товариства.

Ми радіємо за Вас - шановний Іване Юрійовичу!

Далі були розглянуті, обговорені і одноголосно прийняті "життєво необхідні" документи для діяльності ГС "Київське міське товариство греків імені Костянтина Іпсіланті" - Програма розвитку та Положення про діяльність Товариства: про членство в Товаристві, про внески, про ревізійну комісію; а також проект Договору про співпрацю з ГО "Всеукраїнська Федерація Пакратиона УУкраїни".