Університет Яніни

Університет Яніни

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Напрямок
  • Гуманітарних наук
  • Економіки і управління
  • Медичних наук
  • Технічних наук
  • Точних наук

Янина (Иоаннина) – столица региона Эпир, город, в котором сочетается прекрасная природа с развитой инфраструктурой и оживленными улицами.

Это город, в который влюбляешься с первого взгляда, поскольку он гармонично объединил в себе естественность природы, чистоту, тишину, чистый воздух, добродушие местных жителей, натуральные продукты а также все положительное, что содержит в себе столица – развитую инфраструктуру, большой выбор для интересного времяпрепровождения, оживленные улицы и шоппинг.

Янина - город, в котором каждый мечтал бы учиться и жить!

Именно студенты задают тон и задор этому городу. И не удивительно, ведь пятую часть населения этого города составляют студенты! Университет Янины был основан в 1964 году. На данный момент здесь обучается 13 523 студента.

Тут представлен полный спектр дисциплин (то есть все 5 направлений: гуманитарные, точные, технические, медицинские и экономические науки).

Инфраструктура:

Здания университета расположены в г. Янина и в г. Агринио. На территории расположены Школа философии, Школа технических наук, Школа образования, Школа медицины, Школа наук и технологий с их факультетами, а также независимые отделы: Экономики, Пластических искусств и искусствоведения, Школа природных ресурсов и управления предприятием, библиотека, столовая и информационный центр и Центр изучения греческого языка и культуры. Так же плюсом данного вуза является наличие собственных общежитий.

Наука и достижения:

Университет Янины вошел в список 250 «зеленых» университетов мира благодаря административной политике в отношении развития экокультуры и сохранения окружающей среды Греции.

Заняв 123 место в мировом рейтинге «UI GreenMetric» среди престижных институтов, янинский университет стал единственным университетом Греции, включенным в этот список.

Зеленый греческий университет является инициативной площадкой по внедрению эко-инноваций, а также по сохранению, изучению и передаче новым поколениям ценностей, данных природой Греции. Многие процессы университета Янины тесно связаны с заботой об окружающей среде и зеленом образе жизни.

Также Университет Янины является членом программы ERASMUS и имеет соглашения об обмене студентов с большим количеством университетов в континентальной Европе.

Медичний

Надає студентам теоретичні та експериментальні знання людського організму, забезпечує міцну наукову підготовку учнів для медичного кабінету, в якому він буде продовжувати свою кар'єру.

Психології

Надає студентам знання для їх майбутньої кар'єри і методологічних навичок, сформувати особистість випускників з соціальним та політичним свідомістю.

Інформатики

Підготовка системних програмістів, здатних на базі фундаментальної підготовки з інформатики, математики, фізики вести як прикладну, так і науково-дослідна роботу в галузі самої інформатики та по всьому спектру її додатків.

Хімії

Впроваджує нові розробки в галузі хімії. Вважаючи, що студенти є основною рушійною силою розвитку суспільства, факультет поставив в якості основної мети забезпечення студентів необхідними знаннями через спеціалізований навчальний план, який дозволяє їм зрозуміти важливі і ключові професійні, наукові та дослідні позиції в більш широкої діяльності науки хімії.

Фізики

Підготовка високопрофесійних фізиків, здатних ефективно працювати практично у всіх галузях сучасної науки та промисловості. За час навчання студенти освоюють передові галузі фізики, математики, інформатики, програмування. Теоретичні знання підкріплюються практичною роботою з сучасним обладнанням.

Математики

Займає одне з провідних місць серед математичних факультетів Греції. У своїй діяльності факультет орієнтується на підготовку фахівців, здатних вирішувати сучасні проблеми, що виникають у фундаментальних дослідженнях і прикладних завданнях.

Образотворчого мистецтва

Мета - розвивати і просувати образотворче мистецтво та надати студентам необхідні навички, які сприяють наукової, художньої та професійній кар'єрі. Навчання студентів історії та теорії мистецтва та сприяння художній освіті, домагається за допомогою лабораторних і теоретичних досліджень.

Історії та археології

Готує висококваліфікованих фахівців в галузі вітчизняної та зарубіжної історії, археології, музейної справи та охорони пам'яток. Студенти беруть активну участь у розкопках, відвідування музеїв, екскурсії.

Початкового Освіти

Якісний рівень професійної підготовки забезпечується висококваліфікованими педагогічними кадрами. Враховуючи сучасні вимоги до працівників сфери освіти, факультет розширює свої спеціальності, зміцнює і модернізує матеріальну базу, постійно вдосконалює науково-методичні форми організації навчального процесу.

Дошкільна освіта

Це сучасний і науково-методичний центр безперервної педагогічної освіти федерального значення, з розвиненою інфраструктурою, привабливий для бізнесу та виробництва, активний учасник культурно-освітніх процесів.

Філології

Прагне зберегти кращі класичні традиції і допомогти випускникам знайти своє місце в сучасному світі. Навчальна програма факультету включає в себе як загальнотеоретичну та професійну підготовку в рамках аудиторних лекційних курсів і семінарських занять, так і різні види навчально-виробничих практик.

Біологічних Застосувань і Технологій

Широка професійна підготовка, яка забезпечується вивченням дисциплін біологічного циклу. Випускники факультету підготовлені до самостійної роботи на посадах біолога, лаборанта-дослідника, інженера-дослідника, наукового співробітника в науково-дослідних і науково-виробничих установах.

Організація і управління підприємствами сільсько-господарського Товарів і Їжі м. Агрініо

Підготовка вчених, здатних впоратися з сільськогосподарської економікою, управління фермерським господарством, торгівлею і продажем сільськогосподарської продукції, розробці нових моделей агропромислового комплексу, раціонального використання сільськогосподарських ресурсів.

Управління Навколишнього середовища і природних ресурсів м. Агрініо

Надає студентам наукові та прикладні дослідження в галузі економіки навколишнього середовища та використання природних ресурсів, розробку освітніх курсів з питань економіки природокористування.

Подати заявку
captcha
Регіст для літер захисного коду немає значення